Triebwerk 8D511
technische Angaben
Bodenschub 8,300 ts (81,37 kN)
Vakuumschub 9,514 ts (93,3 kN)
maximale Brenndauer 95 s
Oxydator AK20I (IRFNA)
Brennstoff T-1 (Kerosin)
Startbrennstoff TG-02

Literatur:
I.G. Schustow: "Dwigateli 1944-2000; aviazionnye, raketnye, morskie, nazemnye", Moskau 2000, S. 72